MEDIC MEDICAL CENTER

 
 

Website thông tin Trung Tâm Y Khoa MEDIC - Tp Hồ Chí Minh - Giám đốc: BS. PHAN THANH HẢI

 

Hoạt động 7 ngày 1 tuần
Ngày thường từ 4 giờ  sáng đến 7 giờ tối
Ngày lễ, Tết, Chủ nhật từ 4 giờ sáng đến 12 giờ trưa

     

Phòng Nội soi

 I. Lịch nội soi:
* Từ thứ Hai đến thứ Bảy:

- Buổi sáng: Nội soi dạ dày - Nội soi thanh quản

- Buổi chiều:Nội soi hậu môn - Trực tràng - Nội soi đại tràng

* Chủ Nhật:

- Buổi sáng: Nội soi dạ dày, Trực tràng, Đại tràng
- Buổi chiều: Nghỉ

BẢNG GIÁ :
 

400 Nội soi NS0001 Nội soi dạ dày - tá tràng 400,000 400,000
401 Nội soi NS0002 Tiền mê để nội soi 100,000 100,000
402 Nội soi NS0003 Nội soi trực tràng 300,000 300,000
403 Nội soi NS0004 lấy dị vật ,ngoại vật 200,000 200,000
404 Nội soi NS0005 Nội soi cắt đốt NS 700,000 700,000
405 Nội soi NS0006 Thu video Phòng Nội Soi 20,000 20,000
406 Nội soi NS0007 Nội soi đại tràng 600,000 600,000
407 Nội soi NS0008 Nội soi viên nang (CE) 14,000,000 14,000,000
408 Nội soi NS0012 Nội soi dạ dày có gây mê 1,000,000 1,000,000
409 Nội soi NS0081 Nội soi vòm hầu-Thanh quản 250,000 250,000
410 Nội soi NS0111 Khám CK Hậu môn-Trực tràng 100,000 100,000
411 Nội soi NS0112 TK CK Hậu môn-Trực tràng 80,000 80,000
412 Nội soi NS0113 Đo áp lực cơ vòng hậu môn 100,000 100,000
413 Nội soi NS0114 Cắt đốt nội soi Polype 700,000 700,000
414 Nội soi NS0115 Cột trĩ 500,000 500,000
415 Nội soi NS0117 Chuyển Chuyên Khoa Hậu Môn Trực Tràng 30,000 30,000
416 Nội soi NS0124 CK Hậu Môn - Trực Tràng (Bs. Vinh) 100,000 100,000
417 Nội soi NS0125 TK CK Hậu Môn - Trực Tràng (Bs. Vinh) 80,000 80,000
418 Nội soi NS0126 Chuyển Chuyên Khoa Hậu Môn - Trực Tràng (Bs. Vinh) 50,000 50,000

II. Chuẩn bị trước khi nội soi:
1. Nội soi dạ dày - Thanh quản:
a. Chiều hôm trước:
- Ăn cơm sớm lúc 18 giờ

- Không ăn khuya
- Không uống thuốc tráng bao tử
- Không hút thuốc lá
b. Sáng ngày đi soi:
- Nhịn ăn uống
- 7 giờ có mặt ở Phòng Nội Soi

2. Nội soi hậu môn - Trực tràng:
- ăn uống bình thường - Không được nhịn đói

- 13 giờ có mặt ở Phòng Nội Soi để chuẩn bị ruột

3. Nội soi đại tràng:
- Bệnh nhân phải liên hệ trước với Phòng Nội Soi để được căn dặn chế độ ăn và chuẩn bị ruột
- Nội soi đại tràng theo hẹn

4. Cắt đốt nội soi:
- Chuẩn bị và thực hiện theo hẹn

5. Cột trĩ:
- Chuẩn bị và thực hiện theo hẹn


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn