ECG BỊ NHIỄU hoặc KHÔNG ÐO ÐƯỢC

Khi đo ECG, sau khi bấm nút F1 để MONITOR ECG ,hoặc F4 để đo ECG tức thời, nếu thấy các chuyển đạo có đầy đủ các dạng sóng nhưng bị nhiễu tất cả chuyển đạo thì kiểm tra dây đất ( sút hoặc đứt dây đất ).

Nếu máy chỉ đo tốt một hay vài chuyển đạo và bị nhiễu hay không đo được một số chuyển đạo khác thì có ít nhất một đường dây nối vào bệnh nhân bị đứt , chạm ruột vào vỏ masse hoặc điện cực tiếp xúc với da không tốt .

 

CÁCH SUY ÐOÁN ÐƯỜNG DÂY BỊ HƯ NHƯ SAU :

a) Rung nhiều hoặc không đo được tất cả các chuyển đạo :  Kiểm tra dây đất RF  .

b) Ðo D1 tốt , D2 và D3 bị nhiễu : Kiểm tra  LF  ( chân trái ).

c) Ðo D2 tốt , D1 và D3 bị nhiễu : Kiểm tra  LA  ( tay trái ).

d) Ðo D3 tốt , D1 và D2 bị nhiễu : Kiểm tra  RA  ( tay phải ) .

e) Nếu đo tốt D1 , D2 , D3 , aVR , aVL , aVF  , có V nào không đo được thì kiểm tra dây  V  đó .

 

SƠ ÐỒ BỘ DÂY ÐIỆN CỰC :

Máy ECG-MD1 nối với bệnh nhân bởi 10 dây có bọc giáp theo thứ tự như sau ( ứng với số thứ tự của chân SOCKET ) :

1:RA    2:LA    3:LF   4:RF     5:V1      6:V2      7:V3      8:V4      9:V5    10:V6

Các điểm còn lại từ 11 đến 25 nối GROUND, tức vỏ kim loại của SOCKET .

Lưu ý khi hàn lại dây điện bị đứt ruột nên hàn nhanh để tránh trường hợp lớp nhựa bọc dây điện bị chảy làm chạm ruột vào vỏ bọc giáp ( chạm masse ) và chú ý cắt bỏ hết tất cả lớp ngoài chỉ chừa lại sợi dây bên trong ( có lớp nhựa bọc ), hàn lại hoặc buộc vào kẹp mỏ sấu .Sau khi hàn xong nên kiểm tra lại một lần nữa xem ruột dây điện cực có bị chạm vào vỏ masse hay không bằng đồng hồ đo OHM , một đầu kẹp vào vỏ sắt của bộ dây ECG , đầu kia kẹp vào mỏ sấu của dây muốn kiểm tra .

CHÚ Ý : Nếu đã kiểm tra kỷ càng dây đất và dây điện cực , không phát hiện có hư hõng nào mà máy vẫn bị nhiễu không đo được thì thử tìm hiểu xem ở phòng sát bên chổ giường bệnh nhân nằm đo ECG có lắp đặt thêm thiết bị điện nào mới không , cọc sắt làm dây đất có được đóng sâu xuống đất ẩm ướt không ( 2 mét ) , nơi dây đất kẹp vào ( hoặc siết ốc ) có bị rỉ sét không ....Và cuối cùng là đóng thùng gởi về TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC để sửa chữa nếu bạn tin chắc rằng hư hỏng nằm trong Box ECG-MD1 .