ÐO ÐIỆN TIM :

Chạy chương trình đo ECG  , nếu đã cài sẳn chương trình ECG.EXE trong Autoexec.bat thì hệ thống sẽ tự chạy , không cần bấm ECG.EXE . Trên màn hình sẽ hiện ra một MENU . Sau khi điền vào đầy đủ số thứ tự , tên họ , v..v.., ta bấm phím F4 để ghi nhận tín hiệu ECG của bệnh nhân một cách hoàn toàn ngẩu nhiên, tức là đo ECG tức thời ngay tại thời điểm đó mà không cần theo dõi trước xem bệnh nhân có bị loạn nhịp hay có bất thường gì không . Cách đo ngẩu nhiên không cần MONITOR  nầy giống hệt như hầu hết các máy đo điện tim thông dụng hiện nay, lúc đó trên màn ảnh hiện dòng chữ thông báo :

"WAIT  5  SECONDS  FOR  RECORDING "

Ðợi một chút trên màn hình sẽ hiện ra mỗi lần 03 chuyển đạo kề nhau của ECG thí dụ D1+D2+D3 ... nếu muốn xem tiếp các cặp chuyển đạo khác thí dụ AVR + AVL + AVF  hoặc V1 +V2 + V3 hay là V4 + V5 + V6 thì bấm nút mũi tên đi lên hoặc đi xuống để chọn lựa .

Nếu hình ECG trên màn ảnh chưa vừa ý thì ta bấm phím SPACE để ghi lại một ECG khác cho đến khi nào vừa ý .

ÐO ECG THỜI GIAN DÀI 30-60 GIÂY ( L-Capture )

Trường hợp bệnh nhân có bị loạn nhịp bất thường cần ghi liên tục 30 sec hay 60 sec ( L-CAPTURE ) để đếm số lần loạn nhịp trong một phút thì bấm nút F5 và trên MENU ta có thể chọn 30 giây hoặc 60 giây tùy ý, lúc đó sẽ có thông báo :

" WAITING 30 SECONDS FOR RECORDING "

nếu ghi 30 giây

" WAITING 60 SECONDS FOR RECORDING "

nếu ghi 60 giây

Xem phần L-CAPTURE  để biết cách in khi có ghi ECG thời gian dài 30 - 60 giây .

CHÚ Ý : Cũng có trường hợp sau khi bấm F4 để đo hoặc F1 để theo dõi điện tim thì trên màn ảnh có thông báo "  ECG CONVERTER NOT READY " rồi treo máy luôn , cả bàn phím cũng không hoạt động . Xin hãy xem lại phần  ECG bị treo .