CHUẨN BỊ :

1) Cắm dây điện của tất cả các bộ phận vào ổ điện 220 volt. Nếu điện tại khu vực yếu hơn 200 volt thì phải dùng biến áp tăng thế cho đủ 220 volt hoặc tốt hơn cả là dùng một bộ ổn áp tự động để có đủ 220 volt .

2) Bấm công tắc cho điện vào máy theo thứ tự sau

       a)   Máy tính .

       b)   Máy in  .

       c)   Máy ECG-MD1 ( Chú ý máy ECG-MD1 phải được bấm ON cuối cùng ) .

CHÚ Ý : Hệ thống điện tâm đồ điện toán chỉ hoạt động được với màn hình màu và không dùng máy in kim . Chương trình ECG.EXE chỉ chạy ổn định trong DOS , chưa chạy trong WINDOWS được , vì vậy khi đo ECG phải nhớ chuyển qua DOS .

Trên thị trường máy tính hiện nay có một vài loại máy PENTIUM 4 dùng WIN 98 (SE) mỗi khi thoát Windows để chuyển qua DOS thì tự động khóa các cổng COM lại làm cho máy không thể nào đo ECG được ( do không hiểu cổng COM 1 ) . Nếu gặp trường hợp nầy thì khi khởi động ta bấm nút F8 cho máy chạy thẳng vào DOS để máy hiểu cổng COM 1 trước đã , sau đó mới chạy chương trình đo ECG , lúc đó máy sẽ hoạt động bình thường như những máy tính khác .