Phẫu thuật mắt bằng phuơng pháp Lasik ở Medic

1. Ai là người chuyên ngành phụ trách mổ Lasik ở Trung Tâm Medic

    Bs. Nguyễn Cường Nam là 1 chuyên viên về khúc xạ. Ông đã có 30 năm kinh nghiệm về ngành này, và ông từng huấn luyện cho lớp khúc xạ viên đầu tiên tại Việt Nam vào năm 1979, là trưởng nhóm mổ cận thị bằng dao kim cương năm 1980, từng đi tập huấn ở Canada và Mỹ về mổ khúc xạ bằng Laser và là người đầu tiên thành lập trung tâm phẫu thuật khúc xạ bằng laser tại bệnh viện An Bình.

    Bs. Nguyễn Cường Nam cùng các Bs phụ tá sau 4 đợt tập huấn với các chuyên gia Canada và Uc trên bệnh nhân Việt Nam đã được công nhận chính thức đầy đủ khả năng phẫu thuật các ca mổ về khúc xạ và sử dụng thành thạo các trang thiết bị mổ laser khúc xạ.

2. Tại sao nên đến Trung Tâm Laser Medic để mổ ?

3. Trung Tâm Medic An Bình giải quyết được những bệnh gì về khúc xạ ?

4. Những ai có thể mổ được ?

5. Phương pháp mổ như thế nào ? :

    Có 2 loại :

6. Phẫu thuật có đau không ?

    Thường không đau. Những người chịu đựng kém chỉ đau một chút lúc mổ và sau khi tan thuốc tê. Tuy nhiên nếu đau nhiều uống thuốc sẽ hết đau và 24 giờ sau cảm giác gần như bình thường.

7. Thời gian mổ là bao lâu ?

    Thuờng khoảng 15 phút. Sau mổ về nhà ngay, không cần phải băng mắt, ngày hôm sau mắt đã nhìn thấy rõ hơn nhiều.

8. Bao lâu có thể đi làm được ?

    Một vài ngày đầu chưa nên ra khỏi nhà trừ khi đi tái khám. Sau 4 ngày có thể ra khỏi nhà và đi làm đuợc.

9. Những biến chứng gì có thể xảy ra ?

    Khi cắt vạt chua hoàn chỉnh có thể tạm ngưng mổ. Có thể có cặn nằm dưới vạt, vạt bị nhăn, nhiễm trùng, quá độ hay thiếu độ, nhìn thấy bóng mờ, mắt lòa. Tuy nhiên tất cả các biến chứng này đều có thể khắc phục được sau một thời gian điều trị. Nếu cần có thể mổ thêm lần hai.

10. Truờng hợp nào đuợc giảm phí ?

    Những thành phần đuợc giảm phí gồm :

    Giá giảm phí là 350 USD/1 mắt, các truờng hợp đặc biệt có thể đuợc miễn phí.