Download (When Doctors Become Patients (Klitzman) 2008-344p.zip)

Các Bác sĩ gửi mail về : medichh@yahoo.com đăng ký để nhận sách, email gửi theo form :

Tên Bác sĩ :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Email :


    


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn