LỚP Y KHOA SÀI GÒN KHÓA 1967-1974 

 

Tiệc đầu năm 2015

Ngày 19/12/2009, lúc 7PM -  10PM, các Bác sĩ YK74 Hội ngộ tại Majestic

Ngày 20/12/2009, lúc 11g tại Đại Học Y

 

           

 

 

                                       

          

 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn