Bac Si Y-Khoa SAIGON 67-74

Cap nhat 2004

 

CAN BIET TIN TUC CAC BAN HOC CUNG LOP XIN EMAIL VE : ttmedic@hcm.vnn.vn

HAY XEM ANH CUA BAN TREN WEB SITE : WWW.MEDIC.COM.VN

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐỊA CHỈ GIA NH

CƠ QUAN

1.       BS. NGUYỄN Y ANH     

256 Nguyễn Thiện Thuật, Q. 3 - HCMC.
T: 8332717 FAX- HCMC
Email:
yanh265hotmail.com

BV CHỢ RẪY - KHOA NOI TIEU HOA. T: 8557267
 

2.       BS. TRẦN THU BẢO      

131/3 ường 3/2, Q. 10 - HCMC
 T:8305160 - 7714166
 Email:--------

BV NGUYỄN TRI - KHOA NGOẠI. T:TD. 8355020

3. BS. BẠCH VĂN CAM

163 Nguyễn Văn Cừ, Q. 5 - HCMC
T: 8350426 HCMC
Email:phuong-kim@hcm.fpt.vn

BV NHI ỒNG 1 - KHOA CẤP CỨU
DT.TD :  8353255

4. BS H THỊ NGỌC CẨM

115 Trần Bnh Trọng, Q. 5 - HCMC
T:8366316 - 8364292 - 0903650949
Email:
camtuan18@yahoo.com

BV TỪ DŨ (PHỤ SẢN)
T: 8392722

5. BS. NGUYỄN VĂN CHU

59 Bi Thị Xun, Q. 1 - HCMC
T: 8334376
Email:
chaunv59@yahoo.com

 

TT Y TẾ Q. 1 HCMC
PKK Q. 1     T: 8395414

6.  BS. LƯU VĂN CHU
Ấp 2, X Tn Bửu, Bến Lức - Long An

PM TƯ GIA        T: 072-871689

7. BS. NGUYỄN KỲ CHN

    305 Hai B Trưng, Q. 3 - HCMC
T: 8230006
, 0918.045160
Email: kychan@hcm.vnn.vn  

BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Phó Khoa Tḥn       T: 9234332-9234349

8. BS. NGUYỄN NGOC CHIẾU

75/42-44.Su van Hanh . noi dai -Q10. HCMC
T: 8627.525 DD : 0913639233
Email:---------

G. VIỆN TIM TP. HCM  

520 Nguyễn Tri Phương, Q. 10     
T: 8651586

9. BS. NGUYỄN VĂN CNG                                      
127 X Viết Nghệ Tỉnh, Q. BT - HCMC    

T: 8443866
Email: nguyenvancong@hcm.vnn.vn 

MEDIC - 254 HA HẢO - T:8357284                            
PM Tư:
127 XO Viet Nghe Tinh, Q. BT   

T: 8996192

10. BS. PHẠM LONG CƯƠNG

     237/34/14 Nguyễn Văn ậu, Q. BT - HCMC
T: 5151350
Email:------------

 

11. BS. V DŨNG

    109/60 Nguyễn Thiện Thuật, Q. 3 - HCMC
T: 8394471
Email:----------------

PM TƯ: 24 XM CHIẾU, P. 13, Q. 4

12. BS. VŨ THỊ DN

     164 HUNG PHU Q8 HCM

       DT 8595133  

       Email: fairydragoon@yahoo.com

TT Y TẾ Q. 8  DT855774                                             
PKDK Q8 . 85500648

13.  BS. NGUYỄN HỮU DIN  
      620C L Quang ịnh, Q. GV - HCMC 
      T: 8942835
      Email:diennguyenhuu@yahoo.com

TT Y TẾ Q.3 - KHOA ORL                                             
114 Trần Quốc Thảo, Q. 3    T: 9318654

14.  BS. HUỲNH NH ẠI  
23 Ph Thọ, Q. 11 - HCMC 
T:8581455 chua CHIEU MINH
Email:--------

BV DA LIỄU - HCMC
9305995 TD  KHOA PHONG

15. BS. NGUYỄN VĂN Ơ  
      70 Phương Sai - Nha Trang 
      T: 058-824868
      Email:------

PM TƯ GIA        TR: 058-824868

16. BS. V CNG ỒNG  
     142/2 Hung vuong Q11.HCM

DT : 9690478
Email:
vcd.dh@hcm.vnn.vn 

BV NHI ỒNG 2- H Y KHOA-DT: 8295723

17. BS. NGUYỄN THỊ OAN HƯƠNG  
142/2 Hng Vương, Q. 11 - HCMC
T: 9690478
Email: vcd.dh@hcm.vnn.vn 

CB GIẢNG DẠY H Y DƯỢC HCMC. BM SINH LY

18. BS. NGUYỄN THANH GIẢNG  
84 ề Thm, Q. 1 - HCMC
T: 8370977 DD, 091752982
Email:
ntg@hcm.fpt.vn

BV NHI ỒNG 2 ,P KHAM .KHTH.     T: 8295723

19. BS. T VĂN HAI  
Duong 3 so 67 C/X Lữ Gia, Q. 11 . HCMC 
T: 8654141
Email:-----

BV CHỢ RẪY -  NGOẠI CHẨN   8554137-38

20. BS. V VĂN TIẾN HAI  
212/15 Nguyễn Thiện Thuật, Q. 3 - HCMC 
T: 8357093
Email:----------

BV BNH DN -TPK NGOẠI CHẨN  T: 8394747

21. BS. PHAN THANH HẢI  
330/21 Ha Hảo, Q. 10 - HCMC
T: 8355134 DD 090840236
Email:
ttmedic@hcm.vnn.vn

GIM ỐC MEDIC - 254 HA HẢO                           
T: 8357284 - Fax: 8352543

22. BS. CHU HỮU HẦU  
17 Nguyễn Tri Phương - Tn Chu 
T: 091.877611 DT 076-22341
Email: ch-hau@hcm.vnn.vn 

G BV NHẬT TN, CHU ĐỐC                                
 

23. BS. TRANG VĨNH HIỆP
Huyện Cầu Ngang - Tr Vinh
T:-----
Email:--------

 

24. BS. NGUYỄN TRỌNG HIẾU  
28/9/23C Luong van Cang P.15, Q.8. HCMC 
T:8547299
Email:----

BV HNG VƯƠNG - KHOA SƠ SINH                        
128 Hng Vương, Q. 5; T: 8558532

25. BS TRẦN THI HOA  
32/1 Nguyễn Huy Lượng, Q. BT - HCMC
T: 8416384
Email:-------

BV GIA ỊNH - KHOA NHI                                      
Trưởng Khoa Nhi  8412692

26. BS. NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG
15Ter/2 L Chnh Thắng, Q. 3 - HCMC
T: 8436018
Email:
ttmedic@hcm.vnn.vn 

BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG                                    
Trưởng Khoa Nội Tổng Hợp

27. BS. LM VĂN HIỆP
441 B Hạt, Q. 10 - HCMC
T: 8550692
Email:
xuan90@hcm.vnn.vn

PM TƯ GIA

28. BS. TRẦN HƯNG  
100K1 Hng Vương, Q. 5 - HCMC
T: 8350401 DD 090735026
Email:-----

BV HNG VƯƠNG - KHOA UNG BƯỚU     8558532

29. BS. PHNG ẠI HNG
131/3 Phan ăng Lưu, Q. PN - HCMC
T: 8421102 DD 090721728
Email: vuongvi@hcm.vnn.vn 

PGD.TT Y TẾ PH NHUẬN     8443910

30. BS. BI CH HNG  
04 L Lai - Bến Tre 
T : 075-822893
, 0913.847267
Email:-----

BV BẾN TRE - KHOA NỘI                                             
  T: 075-822178

31. BS. NGUYỄN HỮU KHOT  
47/5 Thi Bnh, Ấp Trung Chnh   
X Trung Mỹ Ty - Hốc Mn
T : 7183332
Email:------

BV HỐC MN - KHOA CẤP CỨU                              
T: 8910334 / CC 7101445

32. BS. NGUYỄN NGỌC KHI  
21 o Tấn, Q. 5 - HCMC
T:
0913.883983 , 088362608
Email: khoi.nn@hcm.vnn.vn   

MEDIC - 254 HA HẢO - T: 8357284

33. BS. NGUYỄN THY KHU  
458/488/1 Nguyễn Tất Thnh, Q. 4 - HCMC
T: 9402509
Email: drthykh@hcm.vnn.vn   

MEDIC - 254 HA HẢO - T: 8357284                        
CB Giảng Dạy H Y Khoa HCMC

34. BS. TRẦN CHNH KHƯƠNG
79 Lương Hữu Khnh, Q. 3 - HCMC
T: 8324285
Email : khuong-tram@hcm.vnn.vn

TT UNG BƯỚU - PHNG KHTH      8433021

35. BS. HONG ỨC LONG  
29/2A Ấp 1 Tn Thuận Ty 
T: 8733328- Nh B
Email:-----

BV NHI ỒNG 2 - KHOA NỘI D     T: 8295723

36. BS. TRẦN HỮU LẬP 
58 inh Cng Trng - HCMC 
T: 8293185
Email:-------

PG BV TỪ DŨ (PHỤ SẢN)                                          
T: 8392722 - 8395117

37. BS. TRẦN QUỐC LẬP  
216E ường 26/3 Q. G Vấp - HCMC 
T: 8950098
Email:------

MEDIC - 254 HA HẢO - T: 8357284                    
Phng Siu m

38. BS. NGUYỄN DƯƠNG MỸ
T:8439228? DD: 091627295
Email: happyfamily@hcm.vnn.vn 

BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG - KHOA PHỔI   8350349

39. BS. NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
75/24 - 26 - 28 Sư Vạn Hạnh, Q. 10 - HCMC
T: 8439228
Email: happyfamily@hcm.vnn.vn 

bsngocanh@yahoo.com

PK NHI KHOA NANCY TP HCM

0908.171922

40. BS. NGUYỄN PHONG NGHI  
62 iện Bin Phủ - HCMC 
T: 8293642 DD 090828162
Email: ng-phongnghi@hcm.fpt.vn 

ORL - PM TƯ GIA        T: 8293642

41. BS. L QUANG NGHĨA  
523/232/145 Nguyễn Tri Phương, Q. 10 - HCMC
T: 8547755 DD 090953232
Email:
bsnghia@hcm.vnn.vn

BV BNH DN - KHOA NGOẠI TQ 1                         
PM Tư: 199 L Thi Tổ, Q. 10

42. BS. NGUYỄN NH NGỌC  
149/21/10 L Thị Ring, Q. 1 - HCMC   
T: 9250092
Email: vannga@hcmc.netnam.vn 

BV NHI ỒNG 2 - PHNG KHTH                               
T: 8295723 - 8295724

43. BS. TRẦN VĂN NGỌC  
229 V Văn Tần, Q. 3
T: 8340386 DD : 0903863435
Email:------

BV AN BNH - TRƯỞNG KHOA NHIỄM    8352260

44. BS. TRỊNH VĂN NHƠN  
189/4 C/X Ph Thọ Ha, P. 10, Q. TB - HCMC
T:8617309
Email: mailto:tvnhon@saigonnet.com

BV NGUYỄN TRI PHƯƠNG TRUONG KHOA NHI                    
T:
9234349

45. BS. H THỊ PHỤNG  
281 Lnh Binh Thăng, Q. 11 - HCMC
T: 8552801
Email:-----

G BẢO SANH Q. 11       T: 8658682

46. BS. TỪ THỊ KIM PHƯỢNG  
41D Nguyễn Kim, Q. 10 - HCMC
T:8530876 fax
Email:-----

BV NGUYỄN TRI - KHOA ORL    8355020 TD

47. BS. NGUYỄN NGỌC PHNG  
22 Thuận Kiều, Q. 5 - HCMC
T: 8554137 - 8554138
Email:-----

KHU MẮT BN CNG BV NGUYỄN TRI - HICENT

48. BS. NGUYỄN TẤN SĨ
411/7 Nguyễn nh Chiểu, Q. 3 - HCMC
T:8342081
Email:---

 

49. BS. NGUYỄN VĂN SĨ
42 Dạ Nam (Cầu Chữ Y), P. 2, Q. 8 - HCMC
T: 8568039
Email: vinhhoa@hcmc.netnam.vn 

BV NHI ỒNG 1       TD 8353255

50. BS. TRẦN CHẤN THANH  
201 Tạ Uyn, Q. 11 - HCMC
T: 8560016
Email:-------------

TT Y TẾ Q. 11 - PHNG KHHG      8557258

51. BS. TRẦN DUY THANH  
Thị Trấn Huyện Thanh Bnh - ồng Thp 
T: 067-833194  DĐ : 0913967934
Email: tran1949@hotmail.com

Huyen Thanh binh- ỒNG THP    
 G BV Thanh Bnh  T: 067-833124 ; 067-833126fax

52. BS. V VĂN THNH  
11A/F C/X Thnh, Q. 3 - HCMC
T: 8322330 DD 090746388
Email: THANHVMD@cotsong.org

thanhvmd@hotmail.com 

TT CTCH - TRUONG KHOA CỘT SỐNG      

9237007 - 9235821

53. BS. PHAN THỊ THẢO
110 Trần nh Xu, Q. 1 - HCMC
T: 8352890
Email: nhuhao@saigonnet.vn

BV AN BNH - KHOA NỘI TIU HA       TD 8352260

54. BS. NGUYỄN THỊ THANH THẢO  
Q16 C/X Ph Lm A, Q. 1 1 - HCMC
T: 8764534
Email:------------------

MEDIC - 254 HA HẢO - T: 8357284

55. BS. NGUYỄN KIM THIỆN  
187/13 iện Bin Phủ, Q. 1 - HCMC
T: 8242828 - DĐ : 0903614101
Email:-----

PGD BV TRƯNG VƯƠNG      8656744

56. BS. TRAN THỊ NGỌC THU  
154 Bạch ằng, Q. BT - HCMC
T:8040415
Email:-----

BV CHỢ RẪY - KHOA NỘI       8554137-38

57. BS. TRỊNH NHỰT TOẢN  
163/3 Nguyễn Phạm Tuấn, Q. 6 - HCMC
T: 9691204
Email:-----

D Q. 11 - 349/1 L ẠI HNH, Q. 11                        
T: 8550760

58. BS. HỒ XUN THỌ

337B/10 CMT8. Q. TB - HCMC 
T: 8415973 - DĐ : 0908108070
Email:------

BV GIA ỊNH    TD 8412692, 98                                   
PM Tư: 3 Trần Văn Kỹ, P. 4, Q. BT

59. BS. LM NGỌC THUẦN  
53L duong9 Binh Hung-Binh Chanh

T: 7582532
Email:
bsthuan@yahoo.com

MEDIC - 254 HA HẢO - T: 8357284                         
Phng Khm

60. BS HUỲNH THẮNG TON
123 Ha Hưng, Q. 10 - HCMC 
T: 8399801
- 8629961-0903.871091
Email: httoan47@hotmail.com   
             qphong@hcm.vnn.vn

MEDIC - 254 HA HẢO - T: 8357284                         
  Phng Khm

61. BS. Ỗ DANH TON  
218F/17 Lầu 1, Trần Hưng ạo B - HCMC 
T: 8560171
Email: tatt298@hcm.vnn.vn 

BV HNG VƯƠNG - 8558532
PM Tư: 297 Hậu Giang, Q. 6

62. BS. NGUYỄN TĨNH
198 C khu pho 3, thi tran Binh Dai, BenTre 
T: 075-851967 
Email:-------

TT Y TẾ BNH ẠI - BẾN TRE
pG BV Bnh ại     T: 075-851953

63. BS. LẠI VĂN TIẾN    
24B Lầu 1 Nguyễn Duy Dương, Q. 5 - HCMC?
T: 9238557
Email:------------

BV NHI ỒNG 1 - KHOA SƠ SINH
TD 8353255

64. BS. DƯƠNG THANH TRẮC
297/20 L Thường Kiệt, Q. 11 - HCMC
T: 8650507? DD 090974241
Email: duongtrac@hcm.vnn.vn

TTYT Q11..8557258 - BV TRIỀU AN

65. BS. HỒ HONG TRANG  
X An Phong, Thanh Bnh - ồng Thp?
T:
Email:-------

PM TƯ GIA

66. BS. HỒ THANH TNG  
27 L J C/C Nguyễn Thiện Thuật - HCMC

  T : 8601876
Email:---------

BV NGUYỄN TRI - ICU     8355020TD

67. BS. VŨ NGỌC TUẤN  
161A Trần Hưng ạo, Q. 5 - HCMC
T: 8367425
Email:------

BV PHẠM NGỌC THẠCH - CẤP CỨU
  8550207

68. BS. HONG TRỌNG THY  
2
10 Lo C, c/x Ly Thuong Kiet P7 Q11- HCMC
T:9554394
Email: hoangtrongthuy@yahoo.com 

TT Y TẾ Q. 11
  8557258

69. BS. NGUYỄN VĂN THỊNH  
462A/2 Trần Hưng ạo, Q. 5 - HCMC
T: 8352283
Email:------

  BV AN BNH - KHOA SẢN
8352260 8355896

70. BS. T VĂN TIẾNG  
86/24 Thch Quảng ức, Q. PN - HCMC
T: 8445587
Email: ductin@fmail.vnn.vn

BV CHỢ RẪY - KHOA CẤP CỨU
8554137-38

71. BS. TRẦN THIỆN TƯ  
116 V Văn Tần, Q. 3 - HCMC
T: 9303743 DD.090812996
Email: tran-thien-tu@hcm.vnn.vn 

BV 115 - KHOA ORL      TD 8652368

72. BS. INH QUỐC VIỆT  
333/8 iện Bin Phủ, Q. 3 - HCMC
T:? 8326745

Email : vietdinh@yahoo.com

BV CHỢ RẪY + H Y KHOA - HCMC
8554137-38

73. BS. NGUYỄN QUANG VINH  
123 Tn Khai, Q. 1
1 - HCMC 
T: 8576629
Email: bsvinh@hcm.vnn.vn 

MEDIC - 254 HA HẢO - T: 8357284
Phng Khm

74. BS NGUYỄN THỊ HỒNG VN  
245 Lầu 1 L Thnh Tn, Q. 1 - HCMC 
T:-8234300
Email: medic@hcm.vnn.vn

MEDIC MEDICAL CENTER

254 hoa hao Q10 HCMC

75. BS NGUYEN THE UYEN

338 TRAN PHU Q3 HCM

DT 8356047

EMAIL:bsuyen@hcm.vnn.vn