CÁC BÀI BÁO ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN 

TẠI WFUMB 2009 AUSTRALIA

 

1. BS PHAN THANH HẢI = 2 Poster

2. BS NGUYỄN THIỆN HÙNG = 1 Poster

3. BS LÊ VĂN TÀI = Oral / 1 Poster

4. BS NGUYỄN NGHIỆP VĂN= 1 Poster

5. BS NGUYỄN TUẤN CƯỜNG = 1 Poster

6. BS LÊ ĐÌNH VĨNH PHÚC= 1 Poster

7. BS TRẦN KẾ HƯNG = 1 Poster

 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn