BÀI  SIÊU ÂM MEDIC ĐĂNG KÝ 

WFUMB 2009 AUSTRALIA

Tổng kết  các bài đã đăng ký=15 BÀI

1. BS PHAN THANH HẢI = 2 bài :

      a. Activity of  Medic Ultrasound Center in HCMC Vietnam .No.34500328.

      b. Education Training of Ultrasound in VIETNAM .No.34500324  

2. BS NGUYỄN HOÀI THU = 1 bài: Ultrasound Guides Sclerotherapy of Congenital AVM with Foam.:a Report of  17 Cases. No. 34500352

3. BS LÊ VĂN TÀI = 2 bài

    a.Primary Epiploic Appendigitis = Clinical, US and CT Findings in 15 cases. No: 34500027

    b.Acute Colonic Uncomplicated Diverticulitis= Clinical and US Findings to combine with CT in 22 cases. No: 34500028

4. BS NGUYỄN KIM THÁI= 2 bài: 

    a.  Acquired Pulmonary Stenosis Caused by Pulmonary Artery Thromboemboli: The Role of TEE. No: 34500103.

    b. Role of  Echocardiography in Diagnosis of Endocarditis. N0: 34500251

5. BS TRẦN KẾ HƯNG = 1 bài: Carcinoid Tumor Metastasizing to Spleen and Liver. No=34500619

6. BS LÊ ĐÌNH VĨNH PHÚC= 1 bài: Transient Elastography (FibroScan) in Hepatocellular Carcinoma Disease. No:34500174

7. BS NGUYỄN TUẤN CƯỜNG = 1 bài: Ultrasound Predi cts Treatment of Thyroid Benign Cystic Lesions with Aspirations and LevoThyroxin. No: 34500223

8. BS NGUYỄN NGHIỆP VĂN= 1 bài: Ultrasound Findings of  Torn Omentum:Report of 02 cases. No:34500253

9. BS NGUYỄN THIỆN HÙNG = 1 bài: Splanchnic Vessel Aneurysms: Ultrasound Findings in Combining with MSCT 64 in Vietnam. No:34500173

10. BS PHẠM CHÍ TÒAN= 2 bài:

      a. Role of Contrast Endosonography in Anal Fistula, No. 34500099

      b.Dynamic Sonography in Diagnosis and Follow-up after Balloon Dilatation of Achalasia. No:  3450010        

11. BS NGUYỄN TUẤN VŨ=1 bài: Review of  My 13 year TEE Experiences. No 34500670

 

 

 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn