TRƯỜNG HỢP THẬN TRÁI TEO
(BV HÙNG VƯƠNG - BN KHIẾU KIỆN ĐÃ CẮT THẬN)

Hình chụp (MSCT 64 URO) ngày 4/12 xác định thận trái teo bẩm sinh (1cm)
BV Từ Dũ đã thường qui chụp MSCT uro trước khi mổ các u vùng chậu

                                                                      

    


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn