HỘI NGHỊ MẠCH MÁU PHÁP-VIỆT TẠI BỆNH VIỆN BÌNH DÂN
(16/12 - 20/12/2008)

 

              

BV Bình Dân  

 BS Desouter Chủ Tịch Advaise

BS Tuấn Vũ (Medic)
 

 

BS Đức

 

                                                                        
                                           

 

 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn