MEDIC VÀ SẢN PHẨM MEDICOXY DO MEDIC CHẾ TẠO


                           
                   Sử dụng cho cấp cứu

 

      Trên Desktop PC có USB 2.0

 

Có thể theo dõi 4 bệnh nhân đồng thời, lưu được dữ  liệu và truyền qua Internet
 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-9270284 FAX: 84-8-9272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn