DỊCH VỤ HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ NƯỚC NGOÀI - MEDIC IMS
( INTERNATIONAL MEDICAL SERVICE)

 

Xin ghi danh bằng cách gửi Email, Fax về Medic IMS với các nội dung sau:

- Họ Tên, Địa chỉ, Tel, Fax, Email  của bệnh nhân và người thân

Bệnh nhân sẽ được hẹn để tư vấn
 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-9270284 FAX: 84-8-9272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn