MEDIC present  AOCR 2008

 

17 Dr haved  acceptant 20 ABSTRACTS

04 Dr  ORAL PRESENTATION

04 Dr   have   SCHOLARSHIP

        TOPIC ..

 •    MRI   01

 •   MSCT  02

 •   XRAY  01

 •   US.        14

 •   MIXED  02

                    Sponsor  by   Freedom eagle .MEDISON

                                             BAYER..Schering - Goldlite –Toshiba

 1. Dr . PHAM CHI TOAN         US

 2. Dr . NGUYEN TUAN CUONG  US

 3. Dr . NGUYEN XUAN TRINH    MSCT

 4. Dr. NGUYEN THIEN HUNG      US

 5. Dr. LE DINH VINH PHUC         US

 6. Dr . LE VAN TAI                          US

 7. Dr  JASMINE THANH XUAN    US

 8. Dr.. PHAM THI THANH XUAN.. US

 9. Dr. NGUYEN NGHIEP VAN       US

 10. Dr. NGUYEN KIM THAI         US

 11. Dr. NGUYEN TUAN VU      US

 12. Dr. MAI  QUAN VINH LONG   US

 13. Dr. LE HUU QUYNH TRANG    US

 14. Dr. VO NGUYEN THANH NHAN  MSCT

 15. Dr. HO  CHI TRUNG      XRAY.

 16. Dr.VO  HIEU THANH      MRI

 17. Dr. PHAN THANH HAI     US

 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-9270284 FAX: 84-8-9272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn