Qui hoạch tổng thể mới Khu Y Tế KT cao Bình Tân

 


Phiên họp 26/12/2008 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư


Sơ đồ Khu Y Tế Kỹ Thuật Cao 2009
(BV Medic ở Trung Tâm)


    

 

 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn