Hội nghị Asian Pacific Congress of Cardiology lần thứ 17

tại Kyoto - Japan từ ngày 20-23/5/2009

 

Medic có 3 bài gửi tham dự :

1/. BS. Dương Phi Sơn (Poster) : Role of 64 Multi-detector CT in congenital heart diseasse

2/. BS. Nguyễn Tuấn Vũ (Poster) : Aneurysm of valsalva sinus

3/. BS. Nguyễn Kim Thái (Poster) : TEE in acquired pulmonary stenosis


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn