Text Box: Medic 2012

Pht hiện sớm Ung thư v với kỹ thuật Halo

(NAF : ht dịch nm v)

 

oOo

 

  1. Nguyn l :

Ung thư v c xuất xứ cc m ở v 76% (tế bo ống tuyến sữa), 8% từ tuyến sữa, phần cn lại từ cc m đệm.

Ung thư từ tế bo ống tuyến sữa (DC: Ductal Carcinoma) c thể pht hiện rất sớm về cch ht dịch trong ống sữa qua ng nm v (DCIS)

My Halo được FDA cng nhận 2007 ht dịch nm v (NAF: Nipple Aspirate Fluid) lm phết tế bo như l lm PAP (cho cổ tử cung).

 

  1. Gi trị chẩn đon :

Halo pap : l kỹ thuật phết tế bo từ dịch nm v, cho php chẩn đon sớm từ 5 10 năm trước khi siu m hay chụp Xquang v tm ra ung thư.

 

 

  1. Chỉ định :

Tm sớm ung thư v (DCIS) loại thường thấy từ tuổi 25 (khi c thai, cho con b khng chỉ định lm).

Khng cần chuẩn bị g đặc biệt.

 

  1. Kỹ thuật :

Ngồi, p 2 ci chụp ln nm v v ht dịch từ ống sữa ra đầu nm v, phết tế bo.

 

  1. Kết quả :

Tế bo học loại :

a) bnh thường

b) nghi ngờ

c) c tnh

Loại (a) : năm sau tiếp tục test Halo

Loại (b), (c) : Siu m v, chụp Mammo, MRI v. Nếu pht hiện vị tr bất thường v th Biopsy (+). Điều trị : khot lấy khối u + xạ trị HDR-B. Tỉ lệ sống cn 5 năm (SV5) > 97%

 

  1. Chi ph : 1 triệu đồng

  


 

Lin lạc :       Khoa Nhũ Medic (Lầu 3)
Trung tm Y khoa Medic 254 Ha Hảo, P4, Q10, TPHCM ĐT : 84.8.39270284

                        Email : ttmedic@hcm.vnn.vn

 

Đăng k :      Họ tn :

                        Tuổi :

                        Địa chỉ :

                        Điện thoại :

                        Email :

                        Ngy Giờ (thực hiện kỹ thuật) :

            Xin gửi thng tin về địa chỉ Email của Medic để đăng k (ttmedic@hcm.vnn.vn)