Bs. Marc Althuser (Pháp - Grenoble) trở lại Việt Nam lần thứ 4 sau 22 năm (11/12/2011)

     năm 1989 (lần 1)

 năm 1992 (lần 2)

 năm 2008 (lần 3)

 11/12/2011 (lần 4  - 22 yrs later)
 


HomePage - Giới thiệu - Tin tức - Nghiên cứu - Tin học  - Chi nhánh - Tham vấn - Hướng dẫn - Khám bệnh tổng quát - Khám bệnh chuyên khoaCộng hưởng từ - Điện toán cắt lớp - Nội soi - Siêu âm - Điện chẩn đoán - Xét nghiệm - X quang - X quang mạch máu - Sinh thiết

TRUNG TÂM Y KHOA MEDIC
 254 Hòa Hảo Q 10 TP Hồ ChíMinh - ĐT 84-8-39270284 FAX: 84-8-39272543 Email: ttmedic@hcm.vnn.vn